La Casa Maramureșeană înțelege importanța datelor dumneavoastră cu caracter personal și ia în serios protecția și securitatea datelor colectate și respectă prevederile legale în vigoare (Legea UE 2016/679). Administratorii site-ului La Casa Maramureșeană au luat toate măsurile tehnice și organizatorice pentru a proteja și securiza toate datele utilizate de operațiunile La Casa Maramureșeană și vor actualiza aceste măsuri în cazul unor modificări legislative sau tehnologice. Oferim mai multe detalii despre modul în care colectăm și utilizăm datele personale ale vizitatorilor și clienților noștri și despre modul în care intervenim în aceste operațiuni.

       În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut sub denumirea de „Regulamentul General privind Protecția Datelor” sau, pe scurt, „RGPD”, vă aducem la cunoștință următoarele aspecte legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 

 1. Cine este operatorul datelor cu caracter personal?

Noi,– La Casa Maramureseana – reprezentăm operatorul în conformitate cu GDPR. Datele de contact ale responsabilului Societății cu protecția datelor sunt: email: contact@la-casa-maramureseana.ro , Tel: 0722367767.

 1. Ce date cu caracter personal prelucrăm?

În cazul în care sunteți client La Casa Maramureșeană:

 1. Informații generale (date de identificare): nume, prenume, data nașterii, sex, naționalitate, vârstă, CNP, adresa de domiciliu sau de reședință, e-mail, telefon, loc de muncă (dacă este cazul),copie C.I., semnătură, e-mail, numarul de cont bancar sau alte informații în legatură cu conturile dvs.
 2. Dacă vizitați site-ul La Casa Maramureșeană:

Date referitoare la profilarea utilizatorilor website-ului La Casa Maramureșeană conform Politicii de Cookies pe care o puteți accesa aici: IP, date de trafic, date de geolocalizare, dispozitiv utilizat, sistem de operare, cuvinte cheie căutate de utilizatorii interesați de acestea.

5.De unde obținem datele cu caracter personal?

În general, datele cu caracter personal pe care le procesăm sunt obținute în mod direct de la dumneavoastră în momentul solicitării serviciilor noastre.

6.Care sunt scopurile prelucrării datelor cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către La Casa Maramureșeană în scopuri legitime legate de prestarea serviciilor de turism, conform reglementărilor legale în vigoare, după cum urmează:

 • Furnizarea de informații cu privire la oferte comerciale
 • Furnizarea de informații cu privire la evenimente
 • Furnizarea de servicii de cazare, atât în ţară cât şi în străinătate, în unităţi de cazare de diferite categorii, conform criteriilor de clasificare ale fiecarei ţări, criterii ce pot diferi de cele din România;
 • Furnizarea de servicii de rezervări şi emiteri de bilete de avion pe curse interne şi internaţionale;
 • Furnizarea de servicii de organizare a altor servicii turistice şi de protocol la cererea beneficiarului;
 • Furnizarea de servicii de organizare de evenimente
 • Furnizarea de servicii de asistenţă turistică de specialitate
 • Furnizarea de servicii de asigurare medicală de călătorie
 • Furnizarea de servicii de închiriere autovehicule de transport persoane
 • Furnizarea de servicii de curierat pentru documentele de călătorie emise
 • Participarea la sondaje de opinie cu privire la produsele și serviciile Societății referitor la gradul de mulțumire a clienților.
 • ATENȚIE!În cazul în care La Casa Maramureseana va dori să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri decât cele declarate inițial, vi se va transmite o notă de informare separată, în care vi se va detalia scopul ulterior al prelucrării, temeiul juridic al prelucrării, precum și perioada de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, împreună cu orice alte informații utile în legătură cu prelucrările ulterioare pentru a vă permite să vă exprimaţi consimţământul în mod liber, în cunoștință de cauză și în mod expres pentru fiecare operațiune de prelucrare în parte (dacă prelucrarea respectivă este condiționată de obținerea consimțământului expres al dumneavoastră).

 

7.Care sunt temeiurile juridice ale prelucrării datelor cu caracter personal?

Baza legală pentru colectarea și procesarea datelor dumneavoastră pentru fiecare din scopurile menționate mai sus este:

Contractul de furnizare sau prestări servicii la care dumneavoastră sunteți parte sau cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract pentru care am primit consimțământul dumneavoastră;

Interesele comerciale legitime ale Societății, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității serviciilor noastre, marketing direct și îmbunătățirea serviciilor noastre. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dvs., evaluăm interesele noastre comerciale pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dvs. În plus, în unele cazuri aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări. Interesul legitim al Societății pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevazute de lege în favoarea noastră, pentru a acționa în justiție contra oricărei activități ilegale sau care prejudiciază Societatea.

 1. Păstrarea datelor

Noi păstrăm informațiile cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastra în cazul în care avem un motiv profesional legitim în acest sens (de exemplu, pentru a vă oferi un serviciu pe care l-ați solicitat sau pentru a ne conforma cerințelor legale, fiscale sau contabile aplicabile).

Când nu avem un motiv profesional legitim pentru a vă prelucra informațiile cu caracter personal, le vom șterge, anonimiza sau, dacă acest lucru nu este posibil (de exemplu, pentru că informațiile dvs. cu caracter personal au fost stocate în arhivele de rezervă), atunci vă vom păstra în siguranță informațiile cu caracter personal și le vom izola față de orice prelucrare ulterioară, până când este posibilă ștergerea.

Toate datele personale pe care le păstrăm vor fi supuse acestei Politici de confidențialitate. Dacă aveți o întrebare despre o anumită perioadă de păstrare pentru anumite tipuri de date personale pe care le procesăm despre dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin intermediul detaliilor de contact incluse mai jos.

 1. Căror entități vom divulga datele dumneavoastră cu caracter personal?

În anumite condiții expres reglementate, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate de către La Casa Maramureșeană, prin intermediul unor Persoane împuternicite ori în comun cu alte societăți, în acest caz, fiind vorba despre o relație de tipul operatori asociați, care vor stabili în comun scopurile și mijloacele de prelucrare, conform dispozițiilor art. 26 din RGPD.

În unele situații, vor putea avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal furnizorii de servicii cum ar fi, dar fără a se limita la furnizorii de servicii și sisteme IT, diverși partenerii contractuali. De asemenea, se vor putea transmite datele dumneavoastră către avocați, contabili, auditori sau alți profesioniști care au obligația păstrării secretului profesional.

Pentru raportările către autoritățile statului, potrivit obligațiilor legale în vigoare, va fi necesară transmiterea datelor dumneavoastră către diverse instituții publice.

 1. Drepturile privind protecția datelor cu caracter personal

Drepturile dvs. în ceea ce privește prelucrarea datelor :

 • Dreptul de a fi informatcu privire la prelucrarea datelor dvs.
 • Dreptul de acces asupra datelor: Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute de art. 15 alin. (1) din RGPD.
 • Dreptul de ștergere(„dreptul de a fi uitat”) : În situațiile prevăzute la art. 17 din RGPD, aveți dreptul de a solicita și obține ștergerea datelor cu caracter personal.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării:În cazurile prevăzute la art. 18 din RGPD, aveți dreptul de a solicita și obține restricționarea prelucrării.
 • Dreptul de a te opune prelucrării datelor :În cazurile prevăzute la art. 21 din RGPD, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor.
 • Dreptul de a te adresa justiției

Nu în ultimul rând, vă aducem la cunoștință faptul că aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau oricărei instanţe competente în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteți contacta prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate către Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal al La Casa Maramureșeană prin email la adresa contact@la-casa-maramureseana.ro .

 

În conformitate cu RGPD, vom analiza solicitarea dumneavoastră cu cea mai mare atenție și vă vom trimite un răspuns în termenul legal de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii. În cazul în care solicitarea dumneavoastră presupune o căutare exhaustivă din cauza complexității cererii, termenul de o lună poate fi prelungit cu încă o lună, dar veți primi argumentele care necesită prelungirea termenului de soluționare.